Tehnikat renditakse vaid Tehnikaspordiklubi kõrval asuval rajal sõitmiseks.



Rendi aja suhtes kokku leppida tel.5110968