Tehnikat renditakse vaid Tehnikaspordiklubi kõrval asuval rajal sõitmiseks.Rendi aja suhtes kokku leppida tel.5110968